Copyright & Disclaimer

De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op de website VakantieMenorca.com. Door het bezoeken van onze website en/of het gebruiken van de aangeboden informatie, gaat u akkoord met de voorwaarden zoals genoemd in deze disclaimer. Alle informatie (teksten, afbeeldingen, enz.) op de website VakantieMenorca.com is eigendom van VakantieMenorca.com, tenzij anders vermeld.

Informatie op VakantieMenorca.com

VakantieMenorca.com besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de website. We proberen de informatie op deze website up-to-date te houden door continue evaluatie van de informatie. VakantieMenorca.com is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die (in)direct is ontstaan door het gebruik van informatie via onze website.

Privacybeleid

VakantieMenorca.com vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zorgvuldig (veilig en betrouwbaar) worden behandeld. De gegevens die door het gebruiken van onze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld volgens (inter)nationale regels en wetten, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. De gegevens worden daarom opgeslagen en verwerkt in een beveiligde omgeving.

Uw (persoons)gegevens

Door gebruik te maken van deze website worden automatisch gegevens verzameld. Uw gegevens kunnen op verschillende wijze aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld persoonsgegevens die u zelf op onze website invult of per e-mail aan ons stuurt. Er kunnen ook gegevens verstrekt worden zonder dat u daar zich bewust van bent. U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en daarnaast heeft u het recht om te vragen om een correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het noodzakelijk wordt geacht om de gegevens te overhandigen aan de bevoegde autoriteiten bij een vermoeden van misbruik of fraude van onze website.

Reacties plaatsen

Wij bieden op onze website de mogelijkheid om reacties te plaatsen. Houd er daarom bij het plaatsen van een reactie rekening mee dat uw reactie zichtbaar is voor iedereen die de website VakantieMenorca.com bezoekt. Wij behouden ons het recht voor om ongewenste reacties te verwijderen.

Contact

De contactformulieren op onze website zijn beveiligd en versleuteld. Als u een contactformulier invult of een e-mail stuurt, dan zullen uw gegevens net zo lang worden bewaard totdat uw vraag volledig is afgehandeld.

Websites van derden

Onze website bevat links en actiebanners die verwijzen naar de websites van derden. Deze disclaimer is niet van toepassing op websites van derden. Derden hanteren een ander privacybeleid, waardoor wij niet kunnen garanderen dat derden op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Het is dan ook aan te raden om vooraf het privacybeleid van derden te lezen voordat u gebruikt maakt van deze websites van derden.

Google diensten

We maken op onze website gebruik van enkele diensten van Google. Deze diensten gebruiken we om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken (bijvoorbeeld Google Analytics). Google zorgt voor een zorgvuldige opslag van deze informatie en gebruikt vervolgens deze informatie om rapportages te maken om de adverteerders te informeren over effectiviteit van campagnes. Google kan derden de opdracht geven om de informatie te verwerken. Daarnaast kan Google de informatie aan derden verstrekken indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht. Hier hebben wij geen invloed op en kunnen niet garanderen dat deze derden op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Niets van de informatie op de website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VakantieMenorca.com.

Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 16 november 2013.

Copyright © VakantieMenorca.com

Mis geen Menorca vakantiedeals!

Mis geen Menorca vakantiedeals!

Sluit je nu net als ruim 12.000 Menorca liefhebbers gratis aan bij de Menorca vakantie community en ontvang leuke vakantiedeals.

Let op: bevestig nu je e-mailadres in je (ongewenste) mailbox.

Pin It on Pinterest

Share This